cei mai buni avocati romania

 

1.Principiul confidenţialităţii avocat ucidere din culpa este reglementat de Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare, care prin art. 5 alin. (1) lit. e) garantează confidenţialitatea informaţiilor pe care le furnizează respondenţii (gospodării, întreprinderi, administraţii etc.) şi avocat sighisoara utilizarea lor avocat targu mures numai în scopuri statistice.
2.Potrivit principiului confidenţialităţii serviciile de statistică oficială şi personalul statistic au obligaţia să adopte şi să asigure pe parcursul întregii perioade a cercetărilor statistice şi a recensămintelor - de la înregistrare până la publicare - măsuri de protecţie a datelor individuale care se referă la subiecţii statistici individuali - persoane fizice sau juridice, date obţinute direct prin cercetări statistice totale sau parţiale sau indirect, din surse administrative ori din alte surse.
3.Confidenţialitatea informaţiilor statistice presupune protejarea datelor confidenţiale referitoare la unităţile statistice individuale, care sunt obţinute direct în scopuri statistice sau indirect din surse administrative ori din alte surse şi implică interzicerea utilizării datelor în alte scopuri decât cele statistice şi a divulgării ilegale a acestora.
4.Capitolul X din Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare, referitor la confidenţialitatea şi protecţia datelor statistice, stipulează condiţiile şi regulile de confidenţialitate şi de protecţie a datelor statistice.
 
Indicatori:
- confidenţialitatea statistică este garantată prin lege;
- personalul semnează angajamente de confidenţialitate la numirea în funcţie;
- sunt prevăzute sancţiuni pentru orice încălcare deliberată a confidenţialităţii statistice;
- se pun la dispoziţia personalului orientări şi instrucţiuni privind protecţia confidenţialităţii statistice pe întregul parcurs al proceselor statistice. Politica de confidenţialitate este adusă la cunoştinţa publicului larg;
- sunt instituite măsurile de reglementare, administrative, tehnice şi organizatorice necesare pentru protejarea securităţii şi integrităţii datelor statistice şi a transmiterii acestora, în
conformitate cu cele mai bune practici, cu standardele internaţionale, precum şi cu legislaţia europeană şi naţională;
- există protocoale stricte care se aplică utilizatorilor externi care accesează microdatele statistice în scopuri de cercetare.
 
 
Gift writing is a document that records the act of giving a gift deed format and is executed between the donor (the person giving the gift) and therefore the recipient (the person receiving the gift). Although it is not mandatory to execute a present deed while giving an asset, it does create a legitimate documentary record. A gift is often movable or immovable property that is transferable and tangible.
 
There is always a chance that you can download hindi movie online from rdxhd internet using websites like movierulz2, movievilla and may other sites too.
There are no Handouts for this set.